English

Servicii

Catalogul PUBLICITARIA

Flux RSS

Nu există date adăugate

Stimati clienți și colaboratori,

Vă rugăm să luați la cunoștință toate punctele de mai jos, înainte de a realiza o comandă de materiale publicitare/promoționale, servicii de publicitate, promovare sau organizări de evenimente. Dacă un singur punct contravine cerințelor dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura unul din colegii noști la numărul de telefon 0740 281 895 sau pe adresa de e-mail office@publicitaria.ro,

SC DAP Company S.R.L este absolvită de orice responsabilitate care succede neîndeplinirii unuia dintre punctele de mai jos:

- Site-ul www.publicitaria.ro şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile, sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al S.C. DAP Company S.R.L cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui conţinut, fără permisiunea în scris a proprietarului;

- Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe acest site, prin postă electronică sau prin altă modalitate sunt strict confidenţiale;

- Informaţiile prezente pe acest site au caracter informativ. S.C. DAP Company S.R.L nu va putea fi făcută răspunzătoare faţă de nicio persoană pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.publicitaria.ro urmare a oricărei erori sau omisiuni.

- Toate comenzile se vor realiza în scris, pe adresa office@publicitaria.ro sau pe adresa unuia dintre reprezentanții noștri de vânzări, chiar și în urma unei convorbiri telefonice.

- Fiecare comanda va fi dată în lucru dupa semnarea contractului de prestări servicii.

- Toate machetele realizate pentru efectuarea materialelor publicitare, vor fi trimise pe adresa de e-mail specificată de client pentru aprobare. În momentul în care clientul va trimite acceptul(BT-ul) pe macheta respectivă, S.C DAP Company S.R.L nu va putea fi răspunzătoare pentru eventualele aspecte omise, cheltuielile fiind suportate în totalitate de client. După trimitea BT-ului, SC DAP Company SRL iși asumă responsabilitatea doar pentru calitatea print-ului și a respectării cerințelor materialelor folosite, stipulate în contract.

 Coş  

(gol)